privacybeleid

Privacy Beleid Hoofdstuk2

De website hoofstuk2.net is onderdeel van Hoofdstuk2. Hoofdstuk2 respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en zorgt ervoor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Hoofdstuk2.

SSL verbinding

Wanneer u gebruikmaakt van ons contactformulier worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Hoofdstuk2 gebruikmaakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar Hoofdstuk2, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens

Hoofdstuk2 verwerkt uw persoonsgegevens voor het afleveren van goederen en diensten, voor het afhandelen van uw betaling en om u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam

  • E-mailadres (van school)

  • Adres van school

Hoofdstuk2 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Dit betekent dat we gegevens een jaar bewaren: tot de betaling is afgehandeld en we eenmalig contact hebben opgenomen voor onze nieuwe producten. Hoofdstuk2 zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Delen met derden

Hoofdstuk2 verkoopt nooit gegevens aan derden en verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Hoofdstuk2 gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@hoofdstuk.net zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Disclaimer

Hoofdstuk2 is gerechtigd de inhoud van dit privacybeleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?

Hoofdstuk2.net is een website van Hoofdstuk2. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 27315750 Met vragen kunt u zich richten tot Sylvia van Woudenberg via het e-mailadres info@hoofdstuk2.net
Hoofdstuk2 heeft deze privacyverklaring opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.